Ruskeasuon katutyöt

Ruskeasuon katutöissä rakennetaan uusi raideyhteys Ruskeasuon tulevalle raitiovaunu- ja bussivarikolle. Uusi raitiotie kulkee Mannerheimintieltä Koroistentien ja Nauvontien kautta. Samalla Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue uudistuu kokonaisuudessaan.

Samassa urakassa Korppaanmäentie peruskorjataan. Kadulle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista. Lisäksi Korppaanmäentien ensimmäinen raitiovaunupysäkkipari siirtyy Mannerheimintielle. Mannerheimintien pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi, ja pyöräilijöille rakennetaan odotusalueet kääntymistä varten. Suojateiden esteettömyyttä parannetaan.

Ruskeasuon katutöiden vaiheistus

Urakan vaiheet 

Syksy 2022 

Katutyöt alkavat Nauvontien, Koroistentien ja Korppaanmäentien alueelta. 

Ensimmäisenä poistetaan raitioteiden ajolankoja elokuun aikana. Työt jatkuvat puiden poistolla koko urakka-alueella. Puita poistetaan arviolta 20 kappaletta. Niiden tilalle istutetaan uusia puita urakan valmistuessa. 

Nauvontiellä rakennetaan urakan alussa meluseinää Ruskeasuon siirtolapuutarhan ja kadun väliin. Korppaanmäentiellä aloitetaan vesihuoltolinjojen saneerauksella, minkä jälkeen seuraavat kiskojen asennus ja asfaltointi. 

Loppuvuosi 2022 ja vuosi 2023

Tavoitteena on, että rakentaminen ulottuu Mannerheimintielle ja Koroistentielle loppuvuodesta 2022. Näillä alueilla uusitaan ensimmäisenä vesihuoltolinjat. Mannerheimintien risteysalue on urakan haastavin osuus. Alueelle tulee jopa viisi metriä syviä kaivantoja vaativia johtosiirtoja. 

Korppaanmäentiellä tavoitteena on saada raitiokiskojen asennukset ja asfaltointi suurelta osin valmiiksi vuoden 2022 aikana. 

Nauvontien rakentamisen toisessa vaiheessa asennetaan paalulaattoja ja uusitaan vesihuoltolinjat. 

Mannerheimintiellä raitiokiskojen asentaminen ja pintojen viimeistely tehdään vuoden 2023 aikana. 

Urakka valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Urakasta melua ja pölyä sekä vaikutuksia liikenteeseen 

Sekä Mannerheimintien risteysalue että Koroistentien ja Nauvontien työt edellyttävät louhintaa, josta aiheutuu meteliä. Louhinnat tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7–22 välisenä aikana. 

Työmaa voi aiheuttaa pölyhaittaa, vaikka pölyäminen pyritään minimoimaan. 

Liikenteelliset vaikutukset 

Korppaanmäentiellä raitioliikenne katkeaa noin vuodeksi elokuun 2022 puolivälistä alkaen. Liikenne järjestetään korvaavilla busseilla. Urakan alussa Paimionkujan ja Tilkankadun välinen osuus Korppaanmäentiellä suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät kuitenkin liikkumaan kadulla. 

Koroistentiellä Nauvontien ja Mannerheimintien välinen osuus on osittain työmaan käytössä, mutta kulkuyhteys säilyy. 

Nauvontien urakka-alue suljetaan läpikulkuliikenteeltä. Sekä moottoriajoneuvoliikenteen, pyöräilijöiden että kävelijöiden kiertoreitti kulkee Mannerheimintien kautta. Kulkuyhteydet kiinteistöille ja siirtolapuutarhaan säilyvät urakan ajan. 

Mannerheimintiellä säilytetään kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan urakan ajan.