Tilaaja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Urakkasumma:

Urakka-aika: