Rakennamme infraa Mannerheimintiellä

27.1.2023

“Tammikuun alkupuolella alkanut kaivutyö Korppaanmäentien risteyksessä keskellä Mannerheimintietä on edennyt hyvin. Vesihuollon osalta saimme tehtyä putkitukset ja myös kaapeliputkitukset ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. Louhinta on edennyt, eikä suurempia katkoja töihin ole tullut talven vaihtelevista säistä huolimatta”, kertoo vastaava työnjohtaja Aleksi Aaltonen VM Suomalainen Oy:stä.

“Tällä viikolla teimme pieniä kaistajärjestelyjä Mannerheimintiellä päästäksemme etenemään louhinta- ja vesihuoltotöiden kanssa kohti Koroistentietä. Ajoneuvoliikenne Mannerheimintiellä on sujunut hyvin muuttuneista liikennejärjestelyistä huolimatta. Koroistentiellä pyöräily- ja jalankulkuliikenne joutuu tekemään pienen kierron Ruskeasuon Teboilin kohdalla, kun työmaa katkaisee reitin Mannerheimintien suuntaisesti”, Aaltonen jatkaa.

Koroistentiellä jatkamme sekavesiviemärilinjan uusimista. Nauvontiellä muutimme liikennejärjestelyjä viime viikolla sekavesiviemäritöiden myötä.

Vesihuollon rakentamisen vuoksi aloitamme paalulaatan valmistelut. Kaukolämpötyöt ovat käynnissä Nauvontiellä ja Koroistentiellä. Nauvontiellä laudoitamme meluseinän puuverhoilua.


Työturvallisuuskäytännöillä minimoidaan vaaratilanteet

Työmaamme sijaitsee poikkeuksellisen vilkkaalla liikennealueella, jonka vuoksi sekä työntekijöiden että ohikulkijoiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työturvallisuus varmistetaan MVR-mittauksella eli maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointimenetelmällä. MVR-mittauksen avulla varmistetaan lainsäädännön edellyttämät rakennustyömaan kunnossapitotarkastukset.

“Teemme työmaalla MVR-mittauksen joka viikko. Mittauksessa tarkastetaan, että aitaukset, kaivantojen suojaukset, liikennejärjestelyt sekä henkilösuojaimet ovat kunnossa”, kertoo työturvallisuudesta vastaava VM Suomalaisen työmaainsinööri Joonas Kainulainen.

Sijainnin vuoksi teemme Ruskeasuolla töitä ahtaissa olosuhteissa. Siivoammekin työmaalta viikoittain ylimäärisen materiaalin, jotta työtä voidaan tehdä turvallisesti.

Katutöissä työntekijöiden turvallisuuden lisäksi on tärkeää varmistaa, että liikenne ja ohikulkijat voivat kulkea sujuvasti alueella.

“Työturvallisuusasioissa keskeistä on esteettömän kulun varmistaminen. Aitaamme työmaan ja ohjaamme liikennettä Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti”, Joonas sanoo.

Liikenne on onnistuneiden ohjauksien vuoksi ollut alueella sujuvaa. Joonas kehottaa kuitenkin alueella liikkuvia kiinnittämään huomiota työmaahan ja noudattamaan nopeusrajoituksia.

“Pää kannattaa aina kulkiessa pitää ylhäällä, sillä alueella liikkuu työkoneita ja liikennejärjestelyt muuttuvat työn edetessä”, hän neuvoo.


Operaattoreista valmiina jo lähes puolet

Talven aikana olemme saaneet rakennettua eniten operaattorien osuutta, joka eteni joulukuusta jopa 35%. Myös louhintaa olemme saaneet tehtyä suunnitellusti ja vesihuoltotyöt ovat edenneet joulukuuusta 15%. Pintarakenteet ja kiskotyöt odottelevat vielä talven yli etenemistään.


Ruskeasuon katutyöt

Ruskeasuon katutöissä rakennetaan uusi raideyhteys Ruskeasuon tulevalle raitiovaunu- ja bussivarikolle. Uusi raitiotie kulkee Mannerheimintieltä Koroistentien ja Nauvontien kautta. Samalla Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue uudistuu kokonaisuudessaan.

Samassa urakassa Korppaanmäentie peruskorjataan. Kadulle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista. Lisäksi Korppaanmäentien ensimmäinen raitiovaunupysäkkipari siirtyy Mannerheimintielle.