Työt etenevät Mannerheimintielle 10.1.2023

5.1.2023

Ruskeasuon katu-urakka näkyy yhä enemmän Mannerheimintiellä

Ruskeasuon katu-urakka etenee aikataulussaan ja painottuu lähiaikoina yhä enemmän Mannerheimintien ja Korppaanmäentien risteysalueelle. Risteysalueella alkaa 10. tammikuuta 2023 vesihuollon uusiminen ja kaapelien siirto. Työvaihe vaikuttaa jonkin verran alueella liikkumiseen.

Tilapäinen kiertoliittymä Mannerheimintieltä poistuu. Työvaiheen aikana Mannerheimintietä pohjoisen suunnasta saapuva ajoneuvoliikenne Koroistentielle kiertää Kiskontien kautta. Ajoneuvoliikenne Korppaanmäentieltä Mannerheimintien yli Koroistentielle on estetty. Kiertoreitti Koroistentielle kulkee Kiskontien risteyksen kautta. Koroistentien suunnasta pääsee normaalisti molempiin suuntiin Mannerheimintielle.

Liikennejärjestelyt Mannerheimintiellä muuttuvat 9.1.2023 alkaen.

Työt risteysalueella etenevät vaiheittain niin, että vaikutukset liikkumiseen ovat maltillisia. Nykyisiin liikennejärjestelyihin tulee töiden edetessä pieniä muutoksia. Autoilijoiden, pyöräilijöiden ja kävelijöiden mahdolliset uudet poikkeusreitit opastetaan paikalla. 

“Huolehdimme, että alueella pääsee liikkumaan jatkossakin sujuvasti. Nopeusrajoitus työmaa-alueella on 30 kilometriä tunnissa. Toivomme autoilijoiden noudattavan nopeusrajoituksia ja huomioivan muuttuneet järjestelyt”, VM Suomalaisen työmaapäällikkö Ville Piironen sanoo.

Vesihuollon uudistaminen vähentää häiriöitä

Tuleva työvaihe on urakan haastavin, sillä se edellyttää jopa viisi metriä syviä kaivantoja vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Syviä kaivantoja tarvitaan vesihuollon töitä ja kaapeleiden siirtoja varten. Näin varmistetaan, että alueen kiinteistöt saavat puhdasta vettä jatkossakin katkoitta.  

“Vesihuollon uudistaminen on tärkeää, sillä toimiva ja nykyaikainen vesihuolto takaa häiriöttömän toiminnan. Tuoreessa muistissa ovat varmasti kantakaupungissa tapahtuneet vedenjakelun katkokset ikääntyneiden putkistojen vuoksi”, projektijohtaja Antti-Juhani Lehtinen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kertoo.

Työ aiheuttaa tavanomaista työmaan aikaista melua päiväsaikaan. Työhön kuuluu myös louhintaa. Yötöitä ei ole näköpiirissä. 

Kunnallistekniikan uusimisen lisäksi Mannerheimintien pyörätiet muutetaan yksisuuntaiseksi, ja pyöräilijöille rakennetaan odotusalueet kääntymistä varten. Suojateiden esteettömyyttä parannetaan. Raitiovaunukiskoja on uusittu lähellä risteysaluetta jo jonkin aikaa. Lisäksi Korppaanmäentien ensimmäinen raitiovaunupysäkkipari siirtyy Mannerheimintielle.


Ruskeasuon katutyöt

Ruskeasuon katutöissä rakennetaan uusi raideyhteys Ruskeasuon tulevalle raitiovaunu- ja bussivarikolle. Raideyhteys ei palvele henkilöliikennettä. Uusi raitiotie kulkee Mannerheimintieltä Koroistentien ja Nauvontien kautta. Samalla Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue uudistuu kokonaisuudessaan.

Samassa urakassa Korppaanmäentie peruskorjataan. Kadulle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista.