Työt Mannerheimintiellä laajenevat

2.12.2022

Työt etenevät aikataulussaan, joten aloitamme vesihuoltolinjojen rakentamisen Mannerheimintien ja Korppaanmäentien risteysalueella 5.12. alkavalla viikolla tai sitä seuraavalla viikolla. Työvaihe vaikuttaa jonkin verran alueella liikkumiseen. Kaivantojen syvyyden ja vilkkaan liikenteen vuoksi kyse on urakan haastavimmasta työvaiheesta.

Risteyksessä on urakan vuoksi jo tilapäinen kiertoliittymä. Nykyisiin liikennejärjestelyihin voi kuitenkin tulla töiden edetessä pieniä muutoksia. Autoilijoiden, pyöräilijöiden ja kävelijöiden mahdolliset uudet poikkeusreitit opastetaan paikalla.

– Huolehdimme, että alueella pääsee liikkumaan jatkossakin sujuvasti. Nopeusrajoitus työmaa-alueella on 30 kilometriä tunnissa. Toivomme autoilijoiden noudattavan nopeusrajoituksia ja huomioivan muuttuneet järjestelyt, työpäällikkö Ville Piironen sanoo.

Työ aiheuttaa tavanomaisia työmaan ääniä päiväsaikaan. Työhön kuuluu myös louhintaa. Yötöitä ei ole näköpiirissä.


Kestävää infrarakentamista

Haluamme rakentaa katuja ympäristöstä huolehtien. Ruskeasuon työmaalla kierrätämme ja uusiokäytämme materiaaleja.

Keskeistä on kaivumaiden uusiokäyttö eli maamassojen kierrätys. Se tuottaa myös päästövähennyksiä. Pystymme käyttämään osan kaivamastamme maa-aineksesta uudelleen.

– Vanhoja rakennekerroksia voidaan soveltuvin osin käyttää lopputäyttöihin ja luiskatäyttöihin, kertoo työmaapäällikkö Aleksi Aaltonen.

Erottelemme puu- ja metallijätteen. Mahdolliset ylimääräiset tai hylätyt sähkökaapelit viemme romuttamolle.

Viemme asfalttijätteen kadun päällystämiseen erikoistuneeseen yritykseen, joka rouhii vanhan asfaltin ja tekee siitä uutta. Vastaavasti ylijäämäbetonista tehdään betonimurskaa, jota hyödynnetään kadun rakentamisessa. Myös vanhoja reunakiviä uusiokäytämme mahdollisuuksien mukaan.    

Käytämme fossiilitonta polttoainetta, ja työmaan käyttämä sähkö on green deal -energiaa. Kaupungin urakoissa hiilipäästöjen määrää seurataan ja siitä raportoidaan. Tavoitteena on työmaiden vähäpäästöisyys.


Työt jatkuvat koko urakka-alueella

Jatkamme töitä myös muualla urakka-alueella, vaikka aloitammekin pian vaativan vaiheen Mannerheimintien ja Korppaanmäentien risteyksessä.

Meluseinän rakentaminen Nauvontiellä jatkuu. Yli 170 metriä pitkä ja kaksi metriä korkea meluseinä suojaa Ruskeasuon siirtolapuutarhaa ratikan melulta. Jatkamme Nauvontiellä myös vesihuollon töitä.

Koroistentien risteyksessä teemme kaukolämpötöitä. Korppaanmäentiellä rakennamme uusia ratikkakiskoja vielä parin viikon ajan.

Marraskuun lopussa Helsinkiin saatiin lunta ja jäätä. Työmaan töiden etenemiseen talvi ei kuitenkaan juuri vaikuta. Ainoastaan pintojen rakentaminen on työvaihe, joka jatkuu keväällä.


Ruskeasuon katutyöt

Ruskeasuon katutöissä rakennetaan uusi raideyhteys Ruskeasuon tulevalle raitiovaunu- ja bussivarikolle. Uusi raitiotie kulkee Mannerheimintieltä Koroistentien ja Nauvontien kautta. Samalla Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue uudistuu kokonaisuudessaan.

Samassa urakassa Korppaanmäentie peruskorjataan. Kadulle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista. Lisäksi Korppaanmäentien ensimmäinen raitiovaunupysäkkipari siirtyy Mannerheimintielle.