Logo sininen

INFRARAKENTAMINEN

Infrarakentamisen hankkeissamme toteutamme vaativia projekteja, jotka sijoittuvat usein haastavaan toimintaympäristöön. Projektit voivat olla esimerkiksi katusaneerauksia, joihin sisältyy vaativia putkiasennuksia ja taitorakenteita.

KADUNRAKENNUS JA KUNNALLISTEKNIIKKA

Rakennamme uusia katuja ja saneeraamme vanhoja. Katuprojekteihin liittyy olennaisesti kunnallistekniikan rakentaminen sekä muut tekniset järjestelmät. Yrityksen palveluksessa olevat putkiasentajat suorittavat putkilinjojen asennustyöt.

TAITORAKENTAMINEN

Taitorakentamisella tarkoitetaan töitä, joihin liittyy esimerkiksi betonitöitä. Meiltä löytyy sillanrakentamiseen ja -korjaamiseen sertifikaatit R2 ja K1. Lisäksi henkilöstöltä löytyy betonirakenteiden työnjohtaja-pätevyydet aina poikkeuksellien vaativa-vaativuusluokan rakenteisiin.

Länsisatamankadun ylikulkusilta

YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Projekteissamme on myös usein laajoja ympäristörakenteita, kuten esimerkiksi puistoja ja vaativia kiveysalueita. Hoidamme projektien vihertyöt ja takuuajan hoidot omajohtoisena työnä omalla henkilöstöllä. Yrityksen palveluksessa on viheraluemestareita ja puutarhureita.

ERIKOISRAKENTAMINEN

Erikoisrakentamisen kohteissa toimitaan infra-, teollisuus- ja talonrakennuksen parissa. Toteutamme erikoisrakentamiskohteet pohjarakenteista vesikattoon asti. Kohteet ovat olleet hyvin toisistaan poikkeavia, kuten esimerkiksi vesilaitoiksiin, teollisuusrakentamiseen ja liikenteen rakennuksiin liittyvä. Kohteissa on ollut usein sekä uudis- että korjausrakentamista.

UUDISHANKKEET

Rakennamme uudisrakennukset, kuten esimerkiksi teollisuusrakennukset. Henkilökunnalta löytyy tarvittessa vastaavan työnjohtajan pätevyydet aina poikkeuksellisen -vaativa vaatimusluokan kohteisiin.

KORJAUSHANKKEET

Korjaushankkeissa korjaamme olemassa olevia rakennuksia tai tiloja. Meiltä löytyy referenssejä erittäin haastavista korjausprojekteista, joissa olemme reagoineet yllätyksiin eteenpäin vievällä otteella ja saaneet siitä erinomaista palautetta tilaajiltamme.