Logo sininen

Ruskeasuon katutyöt | Usein kysytyt kysymykset

Yleistä

Mitä Ruskeasuon katu-urakkaan sisältyy?

Urakan myötä Ruskeasuolle valmistuvalle raitiovaunuvarikolle saadaan raideyhteys. Kunnallistekniikka Nauvontiellä ja Koroistentiellä uusiutuu, ja näiden katujen keskelle rakentuu raitiotie. Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue uudistuu ja saa uudet raitiovaunupysäkit sekä yksisuuntaiset pyörätiet. Korppaanmäentie peruskorjataan, jonka myötä mm. pyöräilyn olosuhteet paranevat. Lisäksi Nauvontien ja Ruskeasuon siirtolapuutarhan väliin nousee meluaita.

Miksi katu-urakka tehdään?

Keskeinen syy on Ruskeasuolle rakentuva raitiovaunu- ja bussivarikko, joka on valmistuttuaan Koskelan varikon ohella Helsingin raitioliikenteen päävarikko. Varikolle tarvitaan raideyhteys huoltoliikenteen käyttöön.

Urakassa uusitaan laajasti myös katujen alla olevaa kunnallistekniikkaa. Helsingissä on yleisesti jopa satavuotiaita vesi- ja viemäriputkia. Uudet vesiputket vähentävät putkirikkojen riskiä.
 
Helsingin kaupungin strategiana on edistää kestävää liikkumista eli lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Näitä asioita edistetään myös Ruskeasuon katutöillä. Esimerkiksi yksisuuntaiset pyörätiet edistävät jatkossa sekä kävelijöiden että pyöräilijöiden sujuvaa ja turvallista kulkua.

Kuinka kauan työ kestää?

Urakka alkoi elo-syyskuun vaihteessa 2022 ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Koska työt alkavat milläkin kadulla?

Katutyöt alkoivat Nauvontien, Koroistentien ja Korppaanmäentien alueilta elokuun puolivälissä 2022. Mannerheimintien risteykseen työt ulottuvat aikaisintaan vuoden 2022 lopulla. Töiden tehokkaan etenemisen vuoksi kadunrakentajat vaihtavat joustavasti rakentamispaikkoja. Parhaiten työn etenemistä voi seurata tämän verkkosivun kautta.

Kuka katuremontin tekee?

Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy. Päätilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

Voiko taloyhtiö tehdä omaa remonttia katutyömaan aikana?

Isännöitsijän täytyy olla yhteydessä urakoitsijaan. Taloremontit on käsiteltävä ja keskusteltava tapauskohtaisesti, sillä taloyhtiön sijainti, remontin laatu ja ajankohta vaikuttavat siihen, voiko sen toteuttaa katutyömaan aikana.

Miten työ vaikuttaa Ruskeasuon siirtolapuutarhan elämään?

Nauvontien ja siirtolapuutarhan väliin rakennetaan meluaita. Meluaidan ja jalkakäytävän väliin istutetaan köynnöskasveja ja siirtolapuutarhan puoleiselle sivulle pensaita. Meluaidan tieltä poistetaan kuusi nykyistä puuta, pensaita ja vesakkoa.

Nauvontien ajoradan molemmille puolille tulee pysäköintikaistat, jotka palvelevat myös siirtolapuutarhan asukkaita. Pysäköintipaikkojen määrä pysyy suurin piirtein samana.

Kulkuyhteys siirtolapuutarhaan säilyy koko urakan ajan.

Työajat ja mahdolliset häiriöt asukkaille

Mikä on päivittäinen työaika?

Pääsääntöinen työaika on ma–pe klo 7–22 sekä tarvittaessa la klo 7–22

Aiheuttaako työ melua?

Kyllä, työmaa aiheuttaa normaalia katurakentamisesta syntyvää melua. Mahdollisesti yöllä tehtävistä meluavista töistä informoidaan aina etukäteen.

Työskennelläänkö joskus öisin? Ja onko luvassa meluavaa yötyötä?

Helsingin kaupungin hyväksymän meluilmoituksen mukaisesti häiritsevää melua aiheuttavaa työtä saa tehdä klo 22–07 vain pakottavasta ja perustellusta syystä.

Hankkeessa ei pääsääntöisesti tehdä töitä öisin, mutta poikkeuksen muodostaa raitiotien rakentaminen, johon voi sisältyä jonkin verran yötyötä.

Meluavasta työstä tiedotetaan kahden kuukauden välein alueen kiinteistöjä.

Tuleeko tärinää? Milloin?

Työstä tulee tärinää. Erityisen meluavaa ovat kallion irrotus, porapaalutus, ratojen purku (betonin rikkominen). Näitä syntyy ajoittain työvaiheiden aikana. Kiinteistöt katselmoidaan ennen töiden aloitusta. Jokaiselle kiinteistölle asetetaan tärinärajat rakenteiden mukaisesti.

Tuleeko sähkö- tai vesikatkoja? Milloin?

Urakasta aiheutuu korkeintaan lyhyitä sähkö- tai vesikatkoja liitostöiden aikana. HSY ja Helen Sähköverkko Oy tiedottavat niistä etukäteen.

Suunnitelluista vesikatkoista on mahdollista saada myös HSY:ltä tekstiviesti — lue lisää tästä palvelusta HSY:n sivuilta osoitteesta https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/tekstiviestit-vesikatkoista/

Myös odottamattomat putkirikot ovat mahdollisia. Näistä on julkaistu perusohjeita asukkaille. Kun vesi odottamatta katkeaa, niin paras ajankohtainen info löytyy aina HSY:n sivuilta osoitteesta https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/

Miksi Ruskeasuon työmaalla paalutetaan niin paljon?

Paalutuksia tehdään paitsi Nauvontien meluseinän pohjarakenteisiin, myös katujen alle. Helsingin ja Uudenmaan maaperä on rakenteeltaan pehmeää, joten tukirakenteita tarvitaan. Katurakenteisiin rakennetaan paalulaattoja sekä vesihuollon tueksi että raitioliikenteen käyttöön tulevan kadun ja kiskojen alapuolisten rakennekerrosten vakauttamiseksi.

Paalulaatta on teräsbetonista valettu laattarakenne, jota tukevat jopa peruskallioon asti ulottuvat paalut.  Laattoja käytetään  maan vahvistamiseksi paikoissa, joissa rakennetaan upottavalle maaperälle – kuten Ruskeasuolla.

Tukea tarvitaan, sillä putkien on tarkoitus palvella kaupunkilaisia seuraavat puoli vuosisataa.

Liikenne ja kulkeminen työmaan aikana

Miten katu-urakka vaikuttaa liikkumiseen alueella?

Katutyö vaikuttaa monin tavoin liikenteeseen, ja liikennejärjestelyt muuttuvat urakan edetessä. Työ vaikuttaa eniten urakka-alueen läpikulkevaan moottoriajoneuvoliikenteeseen.

Liikenne saattaa ruuhkautua koko urakan ajan, mutta etenkin töiden keskittyessä Mannerheimintien risteysalueelle. Matkantekoon on suositeltavaa varata aiempaa enemmän aikaa.

Työt aiheuttavat muutoksia myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkureitteihin, mutta pääsääntöisesti työmaa-alueiden läpi pääsee kulkemaan jalan ja polkupyörällä. Reitit merkitään maastoon mahdollisimman selkeästi.

Pääseekö kiinteistöihin normaalisti katu-urakan aikana? Entä kadunvarren liikkeisiin?

Kulku tonteille ja rakennuksiin säilyy urakan ajan. Jos kaivanto on ajoportin tai rapun kohdalla, ne pidetään auki ajosiltojen avulla. Näin ollen tavarakuljetusten pitäisi toimia normaaliin tapaan. Kiinteistöille pääsee aina.

Voiko remontin aikana pysäköidä autot normaalisti Koroistentielle?

Urakka-alue alkaa Teboilin kohdalta ja jatkuu siitä Nauvontien ja Korppaanmäentien suuntaan. Tällä osuudella Koroistentietä ei muutenkaan ole pysäköintiä. Muuten pysäköinti Koroistentiellä jatkuu normaalisti.

Miten urakka vaikuttaa kulkuun parkkihalliin ja kiinteistöön osoitteessa Mannerheimintien 105?

Kulku parkkihalliin säilyy urakan ajan, mutta ajo siirtyy Hakamäentieltä Nauvontien puolelle. Nauvontielle kulku on urakan ajan Mannerheimintieltä. Mahdollisista muutoksista viestitään erikseen.

Myös kulku lastauslaiturille ja sivuoville säilyy urakan ajan. Jos kulku parkkihalliin, lastauslaitureille tai sivuoville täytyy tilapäisesti katkaista töiden vuoksi, niin asiasta viestitään erikseen.

Voiko Nauvontiellä pysäköidä urakan aikana?

Nauvontien kadunvarsilla ei voi pysäköidä urakan aikana, eli pysäköinti jatkuu normaalisti loppuvuodesta 2023.

Millaisia muutoksia työt aiheuttavat julkiseen liikenteeseen?

Raitiolinjan 10:n liikenne Korppaanmäentiellä katkesi noin vuodeksi elokuun 2022 puolivälistä alkaen. Tällä välillä raitiolinjan 10 päätepysäkki on Kuusitiellä. 

Linja 3 siirtyy väliaikaisesti Kuusitieltä Töölön hallille. Yhteyttä Pikku Huopalahteen korvaa bussilinja 10X. Ruskeasuolle käytettävissä ovat myös Mannerheimintien bussilinjat.

Lisää asiasta voi lukea HSL:n tiedotteesta: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2022/07/ei-raitioliikennetta-pikku-huopalahteen-ja-ruskeasuolle-15.8.2022-tyomaiden-vuoksi

Katu-urakan vaikutukset ja lopputulos

Miten alueella kuljetaan ja liikutaan urakan jälkeen? Mikä on muuttunut?

Pyöräilijät kulkevat jatkossa Mannerheimintiellä yksisuuntaisia pyöräteitä. Ruskeasuon urakka-alueen osuus on osa Mannerheimintien uudistumista. Lisäksi Mannerheimintien “Ruskeasuon Teboilin” risteykseen rakennetaan pyöräilijöille odotusalueet kääntymistä varten. 

Koroistentien pohjoisreunaan Mannerheimintien ja Paimionkujan välille rakennetaan pyöräkaista ja eteläreunaan yksisuuntainen pyörätie. 

Jalankulkijoita palvelee Mannerheimintien suojateiden parantanut esteettömyys. 

Julkisen liikenteen osalta muutos on ainakin pysäkkiparin poistuminen Korppaanmäentieltä ja siirtyminen Mannerheimintielle. Muuten raitiovaunun 10 reitti palaa entiselleen. Muutoksista tiedottaa HSL. 

Auto- ja muu moottoriajoneuvoliikenne sujuu urakan jälkeen kuten nykyään.

Vähenevätkö pysäköintipaikat tilapäisesti tai lopullisesti?

Urakka-alueen pysäköintipaikat säilyvät pääsääntöisesti ennallaan, mutta muutamia paikkoja poistuu käytöstä Korppaantiellä sekä Paimionkujan ja Tilkankadun välillä. 

Nauvontielle rakennetaan ajoradan molemmille puolille pysäköintikaistat.

Istutetaanko poistettujen puiden tilalle uusia?

Pääsääntöisesti poistettujen puiden tilalle istutetaan uusia.

Mitkä ovat hankkeen kustannukset?

Ruskeasuon katutöiden kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 6,7 miljoonaa euroa.