Logo sininen

5.1.2023

Gatuentreprenaden i Brunakärr framskrider enligt tidtabell och i närtid blir fokus mer och mer på korsningsområdet mellan Mannerheimvägen och Korpasbackavägen. I korsningsområdet påbörjas den 10 januari 2023 förnyelsen av vattenförsörjningen och flyttningen av kablar. Arbetsfasen har en viss effekt på hur man förflytta sig i området. 

Den tillfälliga cirkulationsplatsen från Mannerheimvägen försvinner. Under arbetsfasen cirkulerar fordonstrafiken från norr på Mannerheimvägen till Koroisvägen via Kiskovägen. Fordonstrafiken från Korpasbackavägen över Mannerheimvägen till Koroisvägen är avstängd. Omvägen till Koroisvägen går via korsningen med Kiskovägen. Från Koroisvägen tar man sig på normalt sätt till Mannerheimvägen i båda riktningarna.

Trafikarrangemangen på Mannerheimvägen ändras från 9.1.2023.

Arbetena i korsningsområdet fortskrider i etapper så att effekterna på förflyttningsmöjligheterna blir måttliga. Under arbetets gång blir det små förändringar i de nuvarande trafikarrangemangen. Eventuella nya avvikande rutter för bilister, cyklister och fotgängare kommer att skyltas på platsen. 

”Vi ser till att man kan röra sig smidigt i området även i fortsättningen. Hastighetsgränsen på byggarbetsplatsen är 30 kilometer i timmen. Vi hoppas att bilisterna följer hastighetsbegränsningarna och tar hänsyn till de ändrade arrangemangen”, säger Ville Piironen, platschef på VM Suomalainen. 

Förnyelsen av vattenförsörjningen minskar störningarna

Den kommande arbetsfasen utgör den största utmaningen i entreprenaden, eftersom den förutsätter ända upp till fem meter djupa schakt i det livligt trafikerade området. Djupa schakt är nödvändiga för vattenförsörjningsarbeten och kabelflyttningar. Därigenom säkerställs att fastigheterna i området får rent vatten utan avbrott även i fortsättningen. 

 ”Förnyelsen av vattenförsörjningen är viktig, eftersom en funktionell och modern vattenförsörjning garanterar problemfri funktion. Avbrotten i vattendistributionen i innerstaden på grund av äldre ledningar finns säkert i färskt minne”, säger projektdirektör Antti-Juhani Lehtinen från Helsingfors stadsmiljösektor.

Under dagtid orsakar arbetet buller som är normalt för en byggarbetsplats. Även schaktning ingår i arbetet. Något nattarbete finns inte i sikte. 

Förutom förnyelsen av den kommunala infrastrukturen ändras cykelvägarna så att de blir enkelriktade och för cyklisterna byggs vänteområden för sväng. Övergångsställenas framkomlighet förbättras. I närheten av korsningen har renovering av spårvagnsspåren redan pågått under en tid. Dessutom flyttas det första paret av spårvagnshållplatser från Korpasbackavägen till Mannerheimvägen.


Gatuarbeten i Brunakärr

I gatuarbetena i Brunakärr byggs en ny rälsförbindelse till den framtida spårvagns- och bussdepån i Brunakärr. Rälsförbindelsen betjänar ingen persontrafik. En spårväg går från Mannerheimvägen via Koroisvägen och Naguvägen. Samtidigt förnyas korsningsområdet mellan Mannerheimvägen, Koroisvägen och Korpasbackavägen i sin helhet.

Korpasbackavägen renoveras i samma entreprenad. På gatan byggs en spårvagnsfil som är skild från annan trafik.