Juholankadun ja Urheilukadun saneeraus alkaa

Järvenpään kaupunki aloittaa Juholankadun ja Urheilukadun saneeraustyön 19.4.2021. Urheilukadun osalta urakka käsittää Sibeliuksenväylän ja Kansakoulunkujan välisen katuosuuden. Urakassa saneerataan katurakenteet ja maanalainen kunnallistekniikka.

Alueen liikennettä ohjataan siinä laajuudessa kuin kulloinenkin työvaihe vaatii. Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Tonteille pääsee kulkemaan koko urakan ajan.

Rakennustyöt aloitetaan Juholankadun (nro 33) ja Urheilukadun (nro 18) loppupäistä, edeten kohti katujen risteysaluetta. Juholankadun loppupään ajopuomi poistetaan, ja sen edessä oleva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie poistetaan käytöstä rakennettavan ajoväylän vuoksi. Uusista liikennejärjestelyistä tiedotetaan aina ennen niiden alkamista.

Kiinteistön omistajaa pyydetään ottamaan yhteyttä urakoitsijaan, jos omistaja haluaa itselleen joitakin rajapinnan kasveja, jotka ovat rakentamisen tiellä ja muutoin poistettaisiin.

Urakan arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2021.
Hankkeen urakoitsijana toimii infrarakentaja VM Suomalainen.

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa häiriötä.

Urakoitsijan yhdyshenkilöt
VM Suomalainen Oy

Työmaapäällikkö Ville Piironen
050 572 2143
ville.piironen@vmsuomalainen.fi

Viestintäpäällikkö Tim Karike
044 507 5562
tim.karike@vmsuomalainen.fi