Logo sininen

24.3.2023

Kuluneella viikolla olemme tehneet vesihuoltotöitä Mannerheimintien risteyksessä, jossa asensimme uuden vesijohdon paikoilleen. 27.3. alkavalla viikolla siirrymme Koroistentielle jatkamaan vesihuoltoa. Liikennejärjestelyt pysyvät ennallaan.

Rakennamme vesihuoltoa Koroistentietä pitkin eteenpäin, haarautuen myös Ruskeasuon siirtolapuutarhan ja Koroistentie 17:n väliin. Vesihuoltotyöt Koroistentiellä käsittävät hulevesiputkien ja viemärien rakentamista. Jatkamme myös räjäytystöitä, jotta saamme louhittua vesijohdolle uudet väylät.

Nauvontiellä olemme valaneet vesihuollon paalulaatat valmiiksi. Ensi viikolla jatkamme myös raitiovaunukiskojen paalulaattojen rakentamista. Paalulaattaa tarvitaan pehmeän maapohjan vuoksi, jotta katu pysyy jatkossakin notkahtamatta varikolle kulkevien raitiovaunujen alla.

Korpaanmäentiellä olemme tehneet kaapeliputkituksia ratikoiden sähköjohdoille. Ensi viikolla jatketaan kiskojen pohjatöitä sekä aloitetaan myös uusien raitiovaunukiskojen asennus.

“Teemme raitiovaunun kiskoille kivimurskeesta ensin tasaisen kantavan kerroksen, jonka päälle valetaan laatta ja asennetaan kiskot. Näin raitiovaunukiskoille saadaan vakaa pohja”, kertoo työmaainsinööri Joonas Kainulainen VM Suomalainen Oy:stä.


Liikennejärjestelyt varmistavat sujuvan ja turvallisen liikkumisen työmaan läheisyydessä

Työmaamme Ruskeasuolla sijaitsee poikkeuksellisen vilkkaassa paikassa Helsingin pääkadun varrella. Huolellisen projektisuunnitelman lisäksi myös hyvällä liikennesuunnitelmalla on tärkeä rooli katutyöurakan onnistumisessa. Ruskeasuon katutyömaallamme liikennejärjestelyistä vastaa Mikael Saarinen, projektipäällikkö Ramudden Oy:stä.

“Koordinoin liikennesuunnittelua Ruskeasuolla. Tehtävänäni on myös varmistaa, että työmaan aluevuokraus-, kaivuu- ja liikennejärjestelyluvat ovat ajan tasalla Helsingin kaupungin kanssa”, Mikael kertoo.

Liikennesuunnitelman tekeminen Ruskeasuolla alkoi jo ennen projektin käynnistymistä. Työmaa-alue kartoitettiin maastokäynnin avulla ja tutkimalla karttareittejä. Suunnitelman teossa otettiin huomioon sekä urakoitsijan, Helsingin kaupungin että ympäristön tarpeet. Esimerkiksi Korppaanmäen tien osittaisesta sulkemisesta moottoriliikenteeltä tutkittiin tarkasti, jotta korvaavat kiertomahdollisuudet olisivat mahdollisimman sujuvat. Työn suunnittelussa oli otettava huomioon jalankulkijat, autoilijat, linja-autot sekä pyöräilijät.

“Keskeistä liikkennesuunnitelman tekemisessä on mahdollistaa urakoitsijalle riittävä tila työskentelyyn sekä kaikille eri kulkumuodoille turvallinen reitti työmaan ohitse”, hän kuvailee.

Vilkas Mannerheimintie haasteena liikennesuunnitelmalle

Liikennesuunnitelman lisäksi Mikael vastaa työmaalle siirrettävistä liikennettä ohjaavista elementeistä, kuten kaiteista, aidoista, liikennemerkeistä, tilapäisistä liikennevaloista, betoniesteistä sekä kaistanjakotuotteista. Näiden avulla varmistetaan sujuva ja turvallinen työnteko sekä liikkuminen myös vilkkaan Mannerheimintien tuntumassa.

“Mannerheimintien suuret liikennemäärät ja yhteensä neljä ajokaistaa tekivät liikennesuunnitelman tekemisestä haastavaa. Urakan alkuvaiheessa rauhoitimme liikennettä kuitenkin toimivasti liikenneympyrän avulla”, Mikael sanoo.

Toimivien liikennejärjestelyiden ansiosta liikenne työmaalla ja sen ympäristössä on sujunut hyvin. Mikael muistuttaa kuitenkin varovaisuudesta työmaan lähettyvillä.

“Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan aina hyvissä ajoin, joten muuttuneet reitit kannattaa siis aina katsoa ennalta valmiiksi. Noudata ohjaita, äläkä esimerkiksi oikaise liikenneohjeiden vastaisesti. Meille on tärkeää, että niin katutöiden työntekijät kuin alueella liikkuvat ohilkulkijat ja autoilijatkin pääsevä turvallisesti kotiin.”


Ruskeasuon vähäpäästöinen työmaa edistää Helsingin hiilineutraalisuustavoitetta

Ruskeasuolle rakennettava uusi raideyhteys raitiovaunu- ja bussivarikolle on osa Helsingin kehittyvää raitiotieverkostoa. Työmaalla hyödynnetään vähähiilisiä materiaaleja ja kiertotalouden ratkaisuja. Vähäpäästöinen työmaa tukee myös hiilineutraali Helsinki 2030 -tavoitteen saavuttamista.

Raitiotien hiilijalanjälki

Raitiotien rakentamisen hiilijalanjäljestä 80 prosenttia muodostuu materiaaleista. Ratikan käyttökustannukset ovat kuitenkin busseja selvästi matalammat. Ratikan käyttöikä on pitkä, se kuljettaa suuren määrän matkustajia ja kulkee busseja edullisemmalla energialla.

“Raitiotieliikenteen verkosto moninkertaistuu pääkaupunkiseudulla tulevaisuudessa. Hyvät yhteydet edistävät ”15 minuutin kaupunkia”, missä on mielekästä asua ja ekologista liikkua”, kertoo projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtinen Helsingin kaupungilta.

Vähäpäästöinen työmaa

Työmaan töistä kertyvä ylimääräinen maa-aines pääsee kiertoon, sillä vanhoja rakennekerroksia hyödynnetään uusien kerrosten rakentamisessa. Myös vanha asfaltti ja ylijäämäbetoni pääsevät uusiokäyttöön.

“Ratalaatoissa käytetty vähähiilinen betoni pienentää hiilijalanjälkeä 15 prosenttia. Kierrätysmassoja käytetään myös erilaisissa täytöissä ja luiskissa. Työkoneista osa on sähkökäyttöisiä”, listaa työmaainsinööri Joonas Kainulainen VM Suomalainen Oy:stä.

Helsingin kaupungin urakoissa seurataan hiilipäästöjen määrää ja siitä raportoidaan. Ruskeasuon työmaa on vähäpäästöinen. Työkoneet käyttävät fossiilitonta polttoainetta, ja työmaan käyttämä sähkö on Green deal -energiaa. Kaupunki allekirjoitti vuonna 2020 yhdessä ympäristöministeriön ja useiden muiden kaupunkien kanssa Green deal -sopimuksen. Sopimuksella vähennetään työmaiden kalustosta sekä sähköstä ja lämmityksestä syntyviä päästöjä asteittain vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraali Helsinki 2030

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi hiiltä tulee sitoa yhtä paljon kuin sitä tuotetaan. Käytännössä kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää 80 prosenttia nykytilanteesta ja loput 20 prosenttia kompensoida eri tavoin.

Vähäpäästöiset työmaat tukevat hiilineutraalisuustavoitetta. Tavoitteena on vähentää työmaiden päästöjä muun muassa ajoneuvo-, materiaali- ja polttoainevalinnoilla. Uusien ympäristöystävällisempien materiaalien, kuten hiilivapaan teräksen, käyttöä selvitetään.


Manskun suurtyömaa käynnistelee

Mannerheimintien peruskorjaus Postitalon päässä alkoi maaliskuussa. Tämän työmaan vaikutukset voivat heijastua lähitulevaisuudessa myös Ruskeasuon alueella liikkumiseen. Mannerheimintien läpi voi ajaa moottoriajoneuvoilla jatkossakin, mutta suosittelemme etsimään vaihtoehtoisia reittejä. Olemme urakoitsijana myös Mannerheimintien suururakassa. Lisätietoa saa osoitteesta: https://manskunkatutyot.fi/


Ruskeasuon katutyöt

Ruskeasuon katutöissä rakennetaan uusi raideyhteys Ruskeasuon tulevalle raitiovaunu- ja bussivarikolle. Uusi raitiotie kulkee Mannerheimintieltä Koroistentien ja Nauvontien kautta. Samalla Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue uudistuu kokonaisuudessaan.

Samassa urakassa Korppaanmäentie peruskorjataan. Kadulle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista. Lisäksi Korppaanmäentien ensimmäinen raitiovaunupysäkkipari siirtyy Mannerheimintielle.