Logo sininen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY uusii laajalti alueen vesihuoltoa rakentamalla uusia korvaavia vesijohto- ja viemärilinjoja sekä kaivoja 28.6. alkaen. Rakennustyö tapahtuu pääsääntöisesti yleisillä katualueilla, mutta ulottuvat myös ajoittain tonttien sisäpuolelle nykylinjausten mukaisesti.  Tonteille säilyy vapaa kulku.

Rakennustyöt vaikuttavat erityisesti Kuitinmäentien ja Uuskartanontien risteysalueella liikkumiseen, jonka liikennevalot vilkkuvat keltaisina n. 3-4 kuukauden ajan. Kadut säilyvät kaksisuuntaisina koko rakennusajan, ajoittain muuttuvin ajolinjoin ja kaistamäärin. K-marketin puoleinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie poistetaan käytöstä, korvaavan väylän löytyessä heti kadun toiselta puolelta. Yleisöä pyydetään seuraamaan kiertotieopasteita.

Rakennustyöt saattavat vaikuttaa hetkittäin alueen vedenjakeluun. HSY ilmoittaa mahdollisista vesikatkoista etukäteen.

Työmaalla työskennellään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18. Pahoittelemme etukäteen rakennustyöstä aiheutuvaa häiriötä.

Hankkeen arvioidaan valmistuvan 20.6.2022 mennessä.

Löydät eri rakennusvaiheiden tarkat aloitusajankohdat ja rajat asukkaille jaetusta kartasta.

Hankkeen urakoitsijana toimii infrarakentaja VM Suomalainen Oy.

Urakoitsijan yhdyshenkilöt
VM Suomalainen Oy

Eino Rainis, työmaapäällikkö
eino.rainis@vmsuomalainen.fi, 040 553 7255

Tim Karike, viestintäpäällikkö
tim.karike@vmsuomalainen.fi, 044 507 5562

Tilaajan yhdyshenkilöt
HSY

Juha Muukkonen, valvoja
juha.muukkonen@hsy.fi, 0500 859 445