Logo sininen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa vesihuoltolinjojen rakentamisen ja saneeraamisen Asolan alueella toukokuusta alkaen.

Urakka sisältää vesihuoltolinjojen rakentamista ja saneerausta kaivamalla sekä osittain kaivamattomilla menetelmillä. Auki kaivettavat johto-osuudet sijaitsevat

Peijaksentiellä, Asolantiellä ja Viidakkokujalla. Asolantiellä rakennetaan ja kunnostetaan lisäksi avo-ojaa. Peijaksentien vesijohto saneerataan osaksi pakkosujuttamalla. Hankkeessa toteutetaan myös vanhojen linjojen hylkäykset. Rakennettavat johdot sijoittuvat kaupungin omistamalle maalle, pääosin ajoradoille.

Töitä tehdään pääosin arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00-18.00. Urakan on arvioitu valmistuvan 31.10.2021 mennessä.

Rakennustyö vaikuttaa laajasti alueella liikkumiseen. Kadunvarsipysäköinti kielletään urakan ajaksi ja siirtokehotukset on jo annettu. Tonteille säilyy esteetön ajosilloin toteutettu kulku koko urakan ajan. Kevyen liikenteen väyliä poistetaan osittain käytöstä ja asukkaita pyydetään seuraamaan kiertotieopasteita. Uusista liikennejärjestelyistä kerrotaan aina hyvissä ajoin ennen niiden alkamista.

Merkittävimmät muutokset

Ohessa kartta liikennejärjestelyistä, jossa työalueet on merkitty punaisella. Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa häiriötä

Kaupunkikartta Vantaan kaupunki, muokkaukset VM Suomalainen Oy.

Hankkeen urakoitsijana toimii infrarakentaja VM Suomalainen.

Urakoitsijan yhdyshenkilöt
VM Suomalainen Oy

Työmaapäällikkö Tuukka Lehto
040 566 8555
tuukka.lehto@vmsuomalainen.fi

Viestintäpäällikkö Tim Karike
044 507 5562
tim.karike@vmsuomalainen.fi

Tilaajan yhdyshenkilöt
HSY

Projektipäällikkö
Antti Kattilamäki
050 449 9365
antti.kattilamaki@hsy.fi