Viestintä voi lieventää työmaan aiheuttamia haittoja

5.4.2023

Kuvaaja: Pia Ingberg

Työmaat vaikuttavat etenkin lähellä asuvien arkeen sekä alueen yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointiin ja elinkeinoihin. Näin on myös Ruskeasuolla. 

Hyvä viestintä ja vuorovaikutus voivat osaltaan lieventää katutyömaiden koettuja haittoja. Hyvin suunniteltu ja toteutettu työmaaviestintä tarjoaa kaupunkilaisille tietoa työmaasta ja sen edistymisestä koko projektin ajan. 

Monikanavaista viestintää oikeaan aikaan 

Ruskeasuon työmaan vaikutuksista on viestitty alusta asti säännöllisesti ja useissa eri kanavissa. Niistä tärkeimpiä ovat työmaataulut ja opasteet paikalla, uutiskirje, palautesähköposti, hankesivu urakoitsijan verkkosivuilla ja tiedotteet. 

Projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtinen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kehuu yhteispeliä urakoitsija VM Suomalaisen ja viestintäasiantuntijoiden kanssa. 

”Otimme viestinnän haltuun heti alussa, ja esimerkiksi hankkeen uutiskirjeellä on ilahduttava määrä tilaajia. Käymme myös joka toinen viikko yhdessä läpi saapuneet palautteet viestintäkokouksissa”. 

Lehtinen kertoo, että palautteiden ansioista esimerkiksi liikennejärjestelyjä opasteineen on saatu terävöitettyä entisestään. ”Esimerkiksi viime syksynä paransimme jalankulkijoiden reittimerkintöjä ja valaistusta. Mielessämme olivat etenkin Nauvontien Arena Centeriin harrastamaan saapuvat lapset ja nuoret”. 

Kaupunki haluaa parantaa työmaiden viestintää

Helsinki haluaa hoitaa katutyöt entistä sujuvammin ja parantaa kaupunkilaisten kokemusta katutyömaista. Viestinnän kehittäminen on osa katutöiden kehityshanketta, jonka myötä Helsinki on määritellyt urakoitsijoilleen viestintävelvoitteita osaksi urakkasopimuksia. 

Erikokoisille hankkeille on määritelty erilaiset viestintävaatimukset, mutta yhteistä kaikille on monikanavaisuus sekä pyrkimys selkeään ja yleistajuiseen kieleen. 

Pääsääntöisesti isot hankkeet vaativat mittavampaa viestintää kuin pienet. Ruskeasuon työmaalla on niin merkittäviä vaikutuksia rakentamisen aikana, että myös viestinnältä edellytetään erityistä aktiivisuutta. 

Hyvä viestintä lisää tehokkuutta

Viestintää ja vuorovaikutusta tehdään etupäässä kaupunkilaisille ja alueen toimijoille, mutta Lehtinen nostaa esille edut myös rakentamisen kannalta. Tyypillisesti samat kysymykset askarruttavat monia eri ihmisiä. Viestintäkanavilla näihin kysymyksiin saadaan vastattua tehokkaasti. Samalla rakentajien aikaa säästyy varsinaiseen ydintekemiseen ja työ etenee vauhdilla.