Logo sininen

17.08.2022 13:00

Ruskeasuolla alkaa katu-urakka, jonka myötä Ruskeasuolle valmistuvalle varikolle saadaan uusi raideyhteys. Lisäksi Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue uudistuu kokonaisuudessaan. Rakentaminen tuo merkittäviä muutoksia lähialueen liikennejärjestelyihin.

Katutyöt alkavat Nauvontien, Koroistentien ja Korppaanmäentien alueelta. Urakka alkaa 17. elokuuta 2022 raitioteiden ajolankojen poistolla yötöinä.

Työt jatkuvat elo-syyskuun vaihteessa puiden poistolla koko urakka-alueella. Puita poistetaan arviolta 20 kappaletta. Tilalle istutetaan uusia puita urakan valmistuessa. Tavoitteena on, että rakentaminen ulottuu Mannerheimintielle loppuvuodesta.

Työt vaikuttavat liikkumiseen Ruskeasuon varikkoalueen ympäristössä seuraavan puolentoista vuoden ajan. Raitiolinjan 10:n liikenne Korppaanmäentiellä katkeaa noin vuodeksi elokuun 2022 puolivälistä alkaen. Liikenne järjestetään korvaavilla busseilla. Lue lisää ratikkaliikenteen muutoksista HSL:n verkkosivuilta.

Raitioyhteys uudelle varikolle, useita katuja korjataan

Ruskeasuolle on rakenteilla uusi raitiovaunu- ja bussivarikko, joka on valmistuttuaan Koskelan varikon ohella Helsingin raitioliikenteen päävarikko. Varikolle rakennetaan raideyhteys Mannerheimintieltä Koroistentien ja Nauvontien kautta. Urakassa uusitaan Mannerheimintien, Koroistentien ja Korppaanmäentien risteysalue kokonaisuudessaan.

Korppaanmäentie peruskorjataan, ja kadulle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltu raitiovaunukaista nykyisen raitiolinja 10:n reitille. Kadun pohjoisreunaan Mannerheimintien ja Paimionkujan välille rakennetaan pyöräkaista ja eteläreunaan yksisuuntainen pyörätie.

Nauvontielle rakennetaan uusi raitiotie kadun keskelle. Urakassa uusitaan myös kadun rakenteita ja kunnallistekniikkaa, kuten vesijohtoja, viemäreitä ja kaapeleita. Lisäksi kadun ja sen itäpuolella olevan siirtolapuutarhan väliin rakennetaan meluaita.

Koroistentielle rakennetaan uusi raitiotiekaista kadun keskelle. Kadun eteläreunaan rakennetaan pyöräkaista ja kadun pohjoisreunaan yksisuuntainen pyörätie. Samalla uusitaan kadun rakenteita ja kunnallistekniikkaa.

Mannerheimintielle rakennetaan raitiovaunupysäkit Korppaanmäentien risteyksen eteläpuolelle. Lisäksi pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi, ja pyöräilijöille rakennetaan odotusalueet kääntymistä varten. Samalla suojateiden esteettömyyttä parannetaan.

Seuraa töiden etenemistä verkkosivuilta

Katutyö vaikuttaa monin tavoin liikenteeseen, ja liikennejärjestelyt muuttuvat urakan edetessä. Urakoitsija VM Suomalainen Oy päivittää työmaan uusimmat liikennejärjestelyt sekä muut ajankohtaiset kuulumiset urakan verkkosivuille: vmsuomalainen.fi/hankkeet/ruskeasuonkatutyot.

Liikenne saattaa ruuhkautua koko urakan ajan, joten matkantekoon on suositeltavaa varata aiempaa enemmän aikaa. Matkat kannattaa mahdollisuuksien mukaan ajoittaa pahimpien ruuhka-aikojen ulkopuolelle.

Työt aiheuttavat muutoksia myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkureitteihin. Reitit merkitään maastoon mahdollisimman selkeästi. Opastaulujen määrään ja selkeyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Työt edellyttävät louhintaa, josta aiheutuu meteliä. Louhinnat tehdään pääsääntöisesti arkisin kello 7–22 välisenä aikana. Meluavista työvaiheista viestitään lähikiinteistöille ennen töiden aloitusta.

Tavoitteena on, että urakka valmistuu vuoden 2023 lopussa.